Nitsidika ny sampandraharaham-paritra misahana ny harena an-kibon’ny tany any amin’ny faritra Atsimo Andrefana ny minisitra Zafilahy Ying Vah, nandritra ny fandalovan’ny governemanta tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Notsiahivin’ny minisitra ny toeran’ny fihariana ny harena an-kibon’ny tany izay tokony hampidi-bola betsaka ho an’ny faritra sy ny fanjakana foibe. Harena rehefa lany dia lany, tsy azo havaozina intsony.

Koa politikan’ny minisitera ny hisian’ny mpandraharaha ara-dalàna ao anatin’ity sehatra ity, hanentanana ireo ivelan’ny ara-dalàna hiditra ao anatin’ny rafitra ara-dalàna. Paikady entina amin’izany ny fametrahana ny Birao miandraikitra ny fitantanana ny harena ny an-kibon’ny tany (Bam). Tanjona ny fitrandrahana voalanjalanja, maharitra, manara-dalàna sy mikajy ny tontolo iainana. Samy mahita tombontsoa amin’izany ny mpandraharaha sy ny toerana nivoahan’ny vokatra.

Nankasitraka sy nisaotra ny minisitra sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky ny talem-paritra Atsimo Andrefana sy Androy noho ny fiaraha-nidinika nataon’izy ireo, nandraisana tolo-kevitra sy toromarika hoentina hanatsarana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Manana karazany maro ny faritra Atsimo Andrefana, vatosoa sy vato indostrialy, mbola ao koa ny charbon Sakoa, solika any Bezaha. Tokony hitondra fampandrosoana goavana sy haingana ho an’ny faritra ireo harena rehetra ireo.

R.Mathieu