Ny 10 jolay teo, noraisin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, Zafilahy Ying Vah, ny solontenan’ny Unicef avy any Genève, Ida Hyllested, notronin’ireo mpiara-miasa eto an-toerana. Fototry ny lahadinika ny « Fanatsarana ny tontolon’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, miaro ny zon’ny ankizy », araka ny fepetra navoakan’ny Unicef vao haingana.

Mibaribary eto an-toerana ny fahitana ankizy any amin’ireny toerana ireny, nambaran’ny minisitra moa fa mazàna, any amin’ny toerana famakiana vato sy any amin’ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ahitana betsaka fampiasana ankizy.

Voarara sy enjehin’ny lalàna eto Madagasikara ny fampiasana ankizy any amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, indrindra any amin’ireo toerana misy fitrandrahana  vaventy (grande mine). Tsy ny sehatry ny harena ankibon’ny tany irery ihany, raha ny nambaran’ny avy ao amin’ny Unicef, no ahitana io fampiasana ankizy io fa maro. Koa ilaina ny serasera ahafantarana ny olana sy fanolorana vahaolana manoloana ny zava-misy.

Mbola maro ny dingana atao hoentina miady amin’izany, izay tsy anjaran’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany irery ihany. Ao koa ireo sehatra hafa andrasana tokony hitondra ny anjara birikiny. Fanoitra ho an’ny fampandrosoana ny harena an-kibon’ny tany fa tsy sanatria fanararaotana fampiasana ankizy, tsy hanajana ny zony.