Vita ny Mining Business Center (MBC), ivontoerana iray naorin’ny Bureau de cadastre minier de Madagascar (BCMM) ho an’ny mpandraharaha rehetra mihary avy amin’ny harena an-kibon’ny tany.  Natao indrindra io BCM io ho fampiroboroboana hatrany io fihariana iray io,  manomboka any amin’ny mpitrandraka, mpivarotra, mpividy. Hifanakalozan’ny avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ahitana tranoheva 32 azon’ny mpandraharaha hofaina hanaovana fifanakalozana ara-barotra izy io. Hita ao koa ny banky sy fanakalozam-bola, birao fanaovana ny taratasy rehetra ilaina. Hanampiana ny mpandraharaha ankoatra ireo toerana ireo, efitrano fivoriana iray mahazaka olona 1.000, famakiam-boky, tahirim-bakoka.

Ny azo ilazana azy, ambohipihaonan’ny mpandraharaha rehetra amin’ny harena an-kibon’ny tany io toerana io. Ho an’ireo mikirakira vatosoa sy volamena, vato indostrialy sy ireo akora ambanin’ny tany hafa, ankoatra ny solitany. Ezahina ny hampidirana ireo sehatra rehetra ireo ao anatin’ny rafitra ara-dalàna, hampiakatra ny harinkarem-pirenena. “Ny vato tsy misy eto no mora isaina noho ny karazam-bato misy eto amintsika”, hoy ny minisitra Zafilahy Ying Vah. Noho izany, araka ny fanamby apetraky ny minisitera, tokony hampidi-bola betsaka ho an’ny fanjakana ny harena an-kibon’ny tany. Amin’izao fotoana izao, mbola kely ny anjara hoentiny amin’ny harinkarem-pirenena (PIB), 4,18 %.

Efa tsara ny tarehimarika hita any amin’ny sehatry ny volamena, 1.400 kg ny tatitra voaray nanomboka ny fiandohan’ny taona 2017 ka hatramin’izao. Mbola lavitry ny zava-misy anefa izany, raha ny fanazavan’ny minisitra. Voalohany nahitana tarehimarika ambony toy izany ny volamena, hatramin’ny nahazoana fahaleovantena. Teknolojia avo lenta ny fifandraisana ao anatiny, manana famatsiana angovo mahaleo tena ; fampiasana teknolojia avo lenta toy izany koa  no miantoka ny fiambenana ao anatiny sy ny manodidina.  Hotokanana tsy ho ela io toerana io, izay nitentina 20 miliara Ar ny nanamboarana azy.

R.Mathieu