Tafajoro ny foiben’’ny fandraharahana momba ny harena an-kibon’’ny tany. Notokanan’’ny filoha Rajaonarimampianina Hery, ny faran’’ny herinandro lasa teo, izany toerana izany, MBC (Mining Business Center), eny Mamory Ivato. Hita ao avokoa izay asa misy fifandraisana rehetra momba ny harena an-kibon’’ny tany, eo anivon’’ny fanjakana, toy ny fanaovana taratasy sy fangatahan-dalana, fihaonan’’ireo samy mpandraharaha na mpampiasa vola isan-tsokajiny, mpivarotra sy mpividy, avy eto an-toerana sy avy any ivelany.

Mampifandray sy manamora ny asan’’ireo rehetra ireo ny MBC. Nametraka izany fotodrafitrasa lehibe izany ny BCMM (Bureau du cadastre minier de Madagascar) ho fampitomboana ny fampiasam-bola eo amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Manana anjara toerana lehibe ao anatin’’io MBC io izany ny BCMM, araka ny lalàna mandrafitra azy, ho fanomezan-danja ny harena an-kibon’’ny tany eo amin’ny toekarem-pirenena. “Foibe momba ny fandraharaha lehibe iray ity toerana ity, eo amin’’ny samy mpandraharaha, sy ny fifandraisana amin’’ny fanjakana”, hoy ny minisitry ny Harena an-kibon’’ny tany, Zafilahy Ying Vah.

Ny MBC izany manamora ny fifanakalozana, fifandraisana, ary fifanampiana, indrindra koa fa varavarana misokatra ho an’’ireo mpampiasa vola avy any ivelany. Maoderina, ahitana banky, fanakalozam-bola vahiny, efitra fanaovana famelabelaran-kevitra mahazaka olona 1.000, efitra fanaovana fivoriana, tranoheva 32 ahitana ireo tolotra sy zava-misy isan-karazany, efitra famakiam-boky sy torolàlana. Raha fehezina, fitaovana iray lehibe ho fampandrosoana ny harena an-kibon’’ny tany. Miankina amin’’ny fahaizana mampiasa sy mitrandraka izany ny hahitan’’ny firenena tombontsoa marina.

R.Mathieu