Visite de courtoisie de l’Ambassadeur du Japon au Ministre des Mines

Confirmation de coopération évoquée

Visite de courtoisie de l’Ambassadeur du Japon au MMRS Madagascar et le Japon travaillent en étroite collaboration dans plusieurs domaines d’activités, pour ne citer que l’extension du port de Toamasina, mais également dans le volet éducation. Ce lundi 28 janvier 2019, l’Ambassadeur du Japon à Madagascar, SEM Ichiro OGASAWARA a effectué une visite de courtoisie auprès du Ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA à son bureau à Ampandrianomby.
Le diplomate japonais a félicité les membres du gouvernement nouvellement désignés, et surtout le nouveau Ministre des Mines. Jusqu’à ce jour, la coopération bilatérale entre Madagascar et Japon est plus que satisfaisante car elle a permis entre autres l’octroi de bourses d’études nippones aux techniciens malagasy pour renforcer leurs capacités sur les technologies, et la détection des ressources naturelles dont Madagascar dispose. Dans le secteur minier à Madagascar, depuis 2015 Ambatovy est devenu le premier fournisseur de nickel du Japon. Ce secteur qui est vecteur de développement durable dans la Grande Ile car l’exportation de Nickel constitue le quart de l’apport de devises étrangères pour Madagascar. L’ambassadeur japonais a affirmé au Ministre des Mines et des ressources stratégiques malagasy que le Japon adhère à la mise en oeuvre du programme IEM surtout dans la partie touchant de secteur minier. La coopération nippo-malagasy s’inscrit dans un cadre « gagnant gagnant ». Lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Japon a annoncé la venue prochainement du Ministre japonais en charge de l’Economie, de l’Energie et de l’Industrie.

Fitsidihan’ny ambasadaoron’ i Japana ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany

Hohamafisina ny fiaraha-miasa

Sehatra maro no iarahan’i Madagasikara miasa amin’i Japana , isan’izany ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, ny lafiny fanabeazana. Nanao fitsidihana ny Minisitry ny harena ankibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo Ravokatra teny amin’ny toeram-piasany teny Ampandrianomby androany 28 janoary 2019 ny ambasadaoro Japoney Ichiro Ogasawara.

Nanararaotra niarahaba ity mpikambana vaovao amin’ny governemanta ity ny tenany amin’izao nahavoatendry azy hitazona ity departemanta ity. Mirindra tsara raha ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta hatramin’izao, hita taratra izany amin’ny fandefasana ireo teknisianina malagasy ho any Japana, hanamafy ny traikefa ananan’izy ireo mahakasika ny teknolojia, hitily ireo harena ambanin’ny tany avy eny amin’ny volana. Ambatovy no tetik’asa goavana misy eto amintsika eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Anisan’ny sehatra iray ahafahana mampiroborobo sy hisian’ny fampandrosoana maharitra an’i Madagasikara ity sehatra ity. Nampahafantarin’ny masoivoho Japoney fa miombon-kevitra amin’ny vina IEM voatokana ho an’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany i Japana. Niteraka voka-tsoa ho an’ny toe-karena malagasy ny fifanaraham-piaraha-miasa misy eo amin’i Madagasikara sy Japana, izay samy mahazo tombontsoa na ny andaniny na ny ankilany. Iray ampahefatry ny vola vahiny no ampidirin’ny orinasa Ambatovy avy amin’ny alalan’ny fanondranana. Hatramin’ny taona 2015, i Madagasikara no firenena voalohany mamatsy Nikela an’i Japana. Nanambara Andriamatoa Ichiro Ogasawara fa ho avy tsy ho ela eto Madagasikara ny minisitra misahana ny toe-karena, ny angovo ary ny indostria avy any Japana, hihaona amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.